Với người chơi có nhiều tiền, thông thường họ tham gia chơi hình thức Baccarat “xa xỉ”. Trong nhiều sòng bạc, có những phòng chơi Baccarat VIP GIÚP những người có đủ tiềm lực kinh tế, cũng như có nhu...