cũng nhiều người chuyển từ J2SE hoặc J2ME sang Android phải kinh ngạc vì câu lệnh debug kinh điển System.out.println( ) không còn in ra trên cửa sổ Console nữa. Google đã thay thế nó bằng Logcat , một cửa sổ ghi lại hết thảy hoạt động của hệ điều hành, lập trình android cơ bản

File Explorer của Android:
File Explorer là một chức năng bổ ích Google đưa vào giúp chị quản lý file trong sd card và cả file system data ( chỉ quản lý được của emulator , chẳng thể truy cập system data của thiết bị thật ). FE giúp bạn dễ dàng đưa file vào / lấy file ra trong sdcard ảo của emulator , xóa cơ sở dữ liệu của tiêu chuẩn để khởi tạo lại ( only emulator )... dạy lập trình Android
Mở FE bằng cách vào Window -> Show View -> Others -> Android -> File Explorer. Mình để FE trong cửa sổ Debug cho tiện quản lý.
Device của Android:
Device cũng là một công năng bổ ích nữa trong Android giúp các anh quản lý thiết bị ảo cũng như thật của mình. Mở Device bằng cách vào Window -> Show View -> Device hoặc vào Window -> Show View -> Others -> Android -> Device.
công năng mình thường làm việc nhất của device là Screen Capture , cực kỳ tiện để lấy ảnh minh họa làm thuyết trình hoặc giới thiệu trên Google Market.
Debug cho áp dụng Android:
khá nhiều người chuyển từ J2SE hoặc J2ME sang Android cần phải ngạc nhiên vì câu lệnh debug kinh điển System.out.println( ) không còn in ra trên cửa sổ Console nữa. Google đã thay thế nó bằng Logcat , một cửa sổ ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ điều hành. Để mở Logcat , trước tiên các chị chọn Window -> Open Perspective -> Debug. Chẳng hạn ko thấy option Debug thì chọn Other và tìm Debug trong cửa sổ mới Lộ rõ ra. Sau đó chọn tab Debug mới hiện ra ở góc trên bên nên của Eclipse ( xem hình ). Theo kinh nghiệm của mình thì tối ưu là Maximize Logcat ra luôn cho dễ quan sát.
Lập trình ứng dụng, Cảm nhận ngày xưa khi mới làm việc Logcat là rối và khó sử dụng. Nhưng càng về sau mình càng quen và thấy nó tiện hơn Console khá nhiều , vì Console chỉ đưa ra thông tin do bạn gọi , còn Logcat thì đưa cả luôn những thông tin của hệ điều hành , giúp anh nắm được hệ điều hành đang làm chi , gọi đến cái gì , khởi chạy những gì...