Chiếc xe điện 2 bánh tự cân bằng bây giờ đã đã cải tiến đa dạng so với mọi phiên bản đầu tiên. Các nhà sản xuất đã thêm vào thì nó những cấu hình làm cho hạn chế tiếng ồn trong xe điện. Đó là bước ngoặt trong làng xe điện hôm nay.

Kiểm soát tiếng ồn tiêu cực là cách truyền thống nhằm tạo ra rào cản vật lý ngăn sóng âm thanh xâm nhập. cách sử dụng vật liệu (cách âm, nước hãy cao su) để tiếp thu năng lượng sóng âm, qua đó ngăn chặn chúng. Khoa học mang khả năng nhất mang sóng âm tần số cao và làng nhàng. Sóng âm tần số rẻ phổ biến năng lượng hơn bắt buộc nên nhiều dạng nguyên liệu vật lý hấp thu hơn. Điều này khiến xe điện 2 bánh giá rẻ nặng hơn, không hà tiện, phức tạp và nâng cao tầm giá sinh sản dẫn tới tăng mức giá.


Nhưng mang ngày này, mọi nhà công nghệ được phát minh ra động cơ không tiếng ồn Nasa. Nó dùng những mô tơ điện bên trong. Không giống với mọi xilanh hay pitong, cần có những vòng điện quấn quanh đó thiết bộ phải tránh thiếu tiếng ồn phát ra tối đa cho xe điện cân bằng.


So với dùng các bộ phận truyền thống, phương pháp này hơi bắt mắt chỉ cần năng lực, đã áp dụng đa dạng trong các xe điện thông minh một chiếc xe điện thông minh như Airhwheel, GolnOne...... Việc vận dụng cách kiểm soát tiếng ồn chủ động đem lại hiệu quả rõ rệt so có cách thức tiêu cực. các nghiên cứu và đo đạc cho nhìn thấy hệ thống ANC với thể giúp khoảng trống ca-bin ôtô giảm từ 6 – 10dB trong cùng 1 điều kiện vận hành một chiếc xe.

Nguồn thosanhangdoc.com