Trường Đại học Basel, Thụy Sĩ vừa tìm thấy một trong những chiếc đồng hồ mặt trời cổ nhất Ai Cập, có niên đại ước tính khoảng 3.300 năm.


Đồng hồ được chia thành 12 phần bằng nhau. Ảnh: sciencedaily. Tag: San pham trang tri

Giới khảo cổ phát hiện chiếc đồng hồ khi đang khai quật lối vào một lăng mộ tại Thung lũng các vị vua Ai Cập.

Đồng hồ mặt trời là đĩa đá vôi, có kích thước bằng chiếc đĩa lót chén, một nửa màu đen và chia thành 12 phần bằng nhau. Tâm đồng hồ có độ lõm 16 cm được gắn lõi kim loại, bóng hắt ra từ lõi này cho phép con người nhận biết thời gian. Các ngấn ở giữa mỗi phần biểu thị khoảng thời gian 30 phút. Tag: Dong ho go trang tri

Đồng hồ trên tìm thấy bên cạnh ngôi nhà đá, nơi sinh sống của công nhân xây dựng lăng mộ của các vị vua Ai Cập thế kỷ XVIII trước Công nguyên. Các nhà khoa học Thụy Sĩ cho rằng, chiếc đồng hồ sử dụng để tính thời gian làm việc của công nhân. Tag: Dong ho go