Quy định tạm ngừng, thanh lý giao kèo mạng cáp quang FPT

Nguồn http://fptquangbinh.net/: Sau khi khách hàng lắp đặt mạng cáp quang FPT thành công sẽ áp dụng dịch vụ internet FPT trong thời gian không giới hạn. Hưởng mọi chính sách và khuyến mãi từng bừng trong toàn thời gian sử dụng cũng như cơ chế bảo hành trong suốt trình tự phát triển sử dụng. Nếu quý vị chạm chán sự cố về mạng internet thì nhân viên FPT sẽ sửa sang và bảo hành không tính phí cho khách hàng. Tuy nhiên nếu quý quý vị không có nhu cầu hoặc vì nguyên nhân nào khác không muốn sử dụng dịch vụ cáp quang FPT cần trợ thì ngưng ( nếu không sử dụng trong thời gian ngắn ) hoặc thanh lý giao kèo( không áp dụng trong thời gian dài , không có nhu cầu áp dụng nữa ) . Thủ tục tạm ngưng cáp quang fpt
ĐỐI TƯỢNG LÀ DOANH NGHIÊP.

Giám đốc hoặc nhân viên được ủy quyền đại diện cho đơn vị thiết lập mạng internet FPT có thể trợ thời ngưng áp dụng dịch vụ cáp quang FPT . Khi thanh lý giao kèo yêu cầu tổ chức mang theo những giấy tờ sau:

· Giấy giới thiệu của công ty.

· CMND của người được được giới thiệu và hợp đồng.

· Với đơn vị đứng tên cá nhân để đăng ký kết hợp đồng lắp đặt mạng FPT đòi hỏi như sau:

· Chủ giao kèo ( có chứng minh thư ) hoặc giấy ủy quyền của người đứng tên hợp đồng.

· không cần phải giấy trình bày từ đơn vị.

ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH.

· Đối tượng là cá nhân và hộ gia đình thì mang theo các giấy tờ sau:

· Chủ giao kèo chính mắt thanh lý giao kèo thiết lập mạng cáp quang FPT kèm theo chứng minh thư ( bản gốc để đối chiếu ) .

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác yêu cầu ( hợp đồng lắp đặt mạng, giấy ủy quyền và bản sao chứng minh thư của chủ hợp đồng.

Thông tin nhất thời ngưng :

· thời kì trợ thì ngưng : Trong từ 1 đến 06 tháng, sau thời gian trên hiệp đồng sẽ bị lưu

· Thông tin thanh lý giao kèo : thời gian dài lâu, quý vị có nhu cầu sẽ đăng ký cài đặt lại từ đầu.

· thông báo khác : quý vị vui mắt liên quan Số tổng đài để viên chức FPT xác định trường hợp chi tiết, có chỉ dẫn cụ thể và trợ giúp khách hàng lâm thời ngưng áp dụng dịch vụ.

Xem thêm: Phí sửa chữa internet fpt