Dẫu thế chúng tôi chỉ đề nghị, không ép buộc thô bạo làm bất kể máy chạy bộ phòng gym -jb-7600 cái gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi đưa ra hai lựa chọn, một là thuyết phục chúng tôi, hai là làm như chúng tôi nói, người đó không làm cả hai. Paramari, tội trạng đó chúng tôi khẳng định ngài cũng sẽ liên đới trách nhiệm nếu làm những gì đang dự định; ngài sẽ là máy chạy bộ điện đơn năng tech fitness-tf-15as người tội không nhẹ mà tội rất nặng trong số đồng bào người Atomier.

Nếu ta hỏi vì sao nói thế có lẽ cả hai sẽ lại gần ôn tồn cho hay, thẳng thắn máy chạy bộ phòng gym-jb-7600c chỉ rõ trong dân Atomier ta là kẻ đã dứt khoát tán đồng, thỏa thuận. Cả hai sẽ nói: Paramari, [b] chúng tôi có chứng cớ cụ thể cả chúng tôi lẫn thành quốc đều cư xử khiến ngài hài lòng. Nếu thành quốc không thỏa mãn vượt mức, ngài sẽ không ở nơi này lâu dài hơn mọi người. Ngài chưa bao giờ rời máy chạy bộ phòng gym-jb-806 thành phố ra đi ngoạn cảnh, ngay cả xem lễ hội, trừ có lần tới Mảnh đất, và ngài cũng chẳng đi đâu trừ khi ở trong quân đội tham gia chiến dịch.Ngài cũng chẳng du lịch tới nơi này nơi nọ, như người ta thường làm. Hơn thế ngài cũng mua ngay máy chạy bộ không có ý muốn tìm hiểu thành quốc chỗ này, cơ chế đằng kia; ngài bằng lòng với chúng tôi và thành quốc của chúng tôi. [c] Vì thế ngài nhiệt tình chọn lựa chúng tôi, hăng hái đồng ý sinh sống như công dân với chúng tôi. Ngoài biết bao điều thuận lợi ngài còn sinh con đẻ cái, sự thể chứng tỏ thành quốc tâm đầu ý hợp với ngài. Hơn nữa, ngay trong phiên xử, nếu máy chạy bộ điện năng-tf-17 muốn ngài có thể đề nghị lưu vong như hình phạt, và những gì dự định làm bây giờ khi thành quốc không muốn ngài có thể làm lúc thành quốc muốn.

Trái lại, lúc đó dương dương tự đắc, tỏ vẻ thản nhiên, không hề buồn lòng nếu phải chết, như ngài nói, ngài chọn tuẫn tiết thay máy chạy bộ phòng gym-jb-7600c vì lưu vong. Thế mà bây giờ chẳng mấy sượng sùng vì lời lẽ như thế, cũng chẳng thèm bận tâm để ý luật pháp chúng tôi, ngài lại còn dự định hủy diệt chúng tôi. [d] Ngài đang làm điều người nô lệ tồi tệ hơn hết thường làm: dự định cao chạy xa máy chạy bộ điện năng-tf-17 bay trái với khế ước và cam kết theo đó ngài thỏa thuận sống như thành viên của thành quốc.