Người quản lý nhà hàng (công việc tại thành phố).


Một công ty mạnh, L (Da Hot Hot Dog, AQ Coffee)

Mức lương: 10-15 triệu (+ 127% hoa hồng)
Kinh nghiệm: Hai năm
Yêu cầu giai đoạn: Cao đẳng
Số lượng: 1
Danh mục: Nhà hàng - Nhà hàng
Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Title: Quản lý nhóm - Giám sát
Nhiệm vụ làm việc: Thiết lập toàn thời gian
Yêu cầu về giới tính: không cần
Độ tuổi: không tuổi
Giám đốc dịch vụ thông tin việc làm (tại thành phố Hồ Chí Minh).
Mô tả phần công việc


- Nhà hàng Pot Pot Du Du: Người quản lý nhà hàng 01
- Tại công trình: Trung tâm thương mại Vân Hân, số 11 Văn Hân, phường 12, 10 huyện
- Tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo NV NV mới.
- Đánh giá kết quả đào tạo và kiểm tra.
Đánh giá công việc của chủ nhân và khả năng hội đủ điều kiện khi tìm việc làm của nhân viên trúng tuyển.
- Theo dõi và giám sát việc bán phân tử hàng ngày.
- Ký và ký yêu cầu lưu trữ và mua hàng trong quá khứ.
- Xác minh giao dịch tài sản, thực phẩm và bữa ăn.
- Trực tiếp quản lý khiếu nại địa phương.
- Tiếp tục đến các cơ quan.Báo cáo quản lý chung.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến từng ngày.
- Tổ chức cơ chế giám sát và giám sát việc thực hiện các thủ tục và thủ tục áp dụng trực tiếp theo quy trình hiện hành.
- Cung cấp tiến bộ trong các hoạt động chi nhánh.
- Công việc này sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn.
Lợi ích của sở thích


Mức lương: 10 triệu đồng - 15 triệu đồng
- Tiền lương hàng năm + băng + trà + hàng ngày hàng ngày và nhiều giả định khác cho nhân viên thường trực
- Phần thưởng 13 tháng
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sôi động, nhiều cơ hội phát triển.
- Bạn có thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm, bảo hiểm y tế.
Một câu hỏi khác


- Bề ngoài / Hình thức: Phù hợp với môi trường dịch vụ.
Độ cao: hơn 1,65m, người phụ nữ: 1,55 m.
- Khả năng làm việc trong nhóm, đội ngũ quản lý.
- Chuyên nghiệp về Khoa học Máy tính.
- Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm 02 năm kinh nghiệm trong giám sát.
- Giáo dục giáo dục
- Cao đẳng trở lên, đặc biệt tại Quản lý khách sạn.